Voorgestelde huurverhoging 2022

Beste Huurders,

Zoals elk jaar onderhandelt Huurdersbelangen Vincio Wonen (HVW) namens alle huurders met de directeur-bestuurder van Vincio Wonen over de voorgenomen huurverhoging.

Het voorstel van Vincio Wonen als verhuurder was onder andere om de huren met 2,3% te verhogen en de liberalisatiegrens (huurgrens waarbij bij overstijging het recht op huurtoeslag vervalt) los te laten.

De HVW heeft het advies uitgebracht om de huren niet met 2,3% te verhogen. In meerdere gesprekken met de directeur-bestuurder hebben we ervoor gepleit om de huurverhoging zo laag mogelijk te houden. Het liefst zagen we dit jaar vanwege de inflatie geen huurverhoging. We hebben ons hier hard voor gemaakt. Het is tenslotte van de zotte dat mensen die een sociale huurwoning huren, naast de torenhoge inflatie ook nog eens een huurverhoging voor hun kiezen krijgen. Er zijn genoeg mensen die veel moeite hebben om de maand rond te komen en die moeten bezuinigen op eten en andere belangrijke levensbehoeften.

Wat we onder andere nog meer hebben aangedragen is:

- dat veel mensen meer dan 40% van hun inkomen kwijt is aan woonlasten;

- de woonlasten van huurders hoger zijn dan van kopers;

- de inkomensontwikkeling en de koopkracht de huurverhogingen niet bijhouden;

- dit extra zwaar is voor de laagste inkomensgroepen en gepensioneerden;

- men bij Vincio Wonen niet uit het oog moet verliezen dat zij maar een reden van bestaan       hebben en dat is om ervoor zorgen dat huren in de sociale sector betaalbaar blijven.

We merkten snel dat ons verzoek om geen huurverhoging toe te passen van tafel werd geveegd. Daarom hebben we ingezet op een hopelijk wel voor Vincio Wonen te accepteren mildere huurverhoging.

Ons advies aan Vincio Wonen werd:

- Minder hoge huurverhoging

De voorgestelde huurverhoging te verlagen van 2,3% naar 1,5%.

Met het perspectief dat de komende jaren de verhuurderheffing wordt afgebouwd is er ruimte om de huurverhoging te matigen.

- Bevriezen van de huur.

De huurders in slecht geïsoleerde woningen hebben het sinds de explosie van de energieprijzen extra zwaar. De corporatie heeft ruimschoots de tijd gehad om woningen met slechte energie labels aan te pakken, maar dat onvoldoende gedaan. Het is niet fair om de gevolgen van dat corporatie beleid bij de huurders te leggen.

Daarom adviseren wij de huren te bevriezen bij de woningen met een energielabel G,F,E, en D die niet aangesloten zijn op een collectieve stookinstallatie.

De directeur/bestuurder van Vincio Wonen heeft hierna het advies van de HVW en het voorstel van de corporatie neergelegd bij de Raad van Commissarissen (RvC).

Daarop kwam de volgende reactie van de RVC:

“De RVC heeft uw argumenten, zoals verwoord in uw advies gehoord en gewogen. Alles overwegende heeft de RVC besloten goedkeuring te geven aan het voorstel van de directeur-bestuurder om de huurverhoging door te voeren (2,3%) met dien verstande:

-      Er geen overschrijding van de liberalisatiegrens plaatsvindt

-      Vincio Wonen de Voorzieningenwijzer nadrukkelijk onder de aandacht van haar huurders     gaat brengen.

Schriftelijke reactie van Huurdersbelangen naar Vincio Wonen en de RvC:

“ Wij zijn teleurgesteld over deze niet inhoudelijke reactie.

Blijkbaar kennen de RvC en de directeur-bestuurder effecten die bij ons niet bekend zijn, waardoor jullie ons advies, om dit jaar vanwege de torenhoge inflatie en de problemen die veel huurders daardoor ondervindend geen of een fors lagere huurverhoging toe te passen, van tafel vegen.

Wij zijn het niet eens met de door Vincio Wonen doorgedrukte huurverhoging van 2,3%. We vinden dit standpunt voor een verhuurder die maar één reden van bestaan heeft, namelijk zorgen dat de huren voor huurders van sociale huurwoningen ook daadwerkelijk sociaal zijn, ronduit schandalig. Enige blijk van inleving ontbreekt.

We hebben gepraat als brugman maar u was blijkbaar niet ontvankelijk voor onze argumenten.

Wij zijn het niet eens met het feit dat ons advies niet gemotiveerd is afgewezen.

Wij zijn dan ook voornemens om over dit onderwerp en de reactie op ons advies een krant te benaderen om zo uiting te geven van ons ongenoegen en ons standpunt aan de huurders van Vincio Wonen duidelijk kenbaar te maken.”

Wij wachten nog op een reactie van Vincio Wonen.

 

Naar het overzicht

Agenda

Er zijn nog geen berichten.

Laatste nieuws

Parkstadgemeenten ondersteunen inwoners met gratis energieadvies en €250,-aan energiebesparende maatregelen ieadvies en

Geschreven op

.De Parkstadgemeenten, onder aanvoering van Heerlen, gaan inwoners die recht hebben op de energietoeslag ondersteunen bij het besparen op de stijgende energiekosten. Zij krijgen een gratis energiebespaarcoach...