Beste huurders,

We leven in een tijd waar de veerkracht en doorzettingsvermogen van ons allen dagelijks op de proef wordt gesteld. De vaste lasten zijn voor velen onder ons bijna  ondragelijk en moeilijk op te brengen.

Daarom wil ik u even voorstellen aan een klein groepje mensen die zich inzetten om op het gebied van wonen u graag ondersteunen en bijstaan in de tijd waarin wij allen leven. Namelijk de Huurdersbelangen Vincio Wonen oftewel de HVW.  

 

Wat doet huurdersbelangen Vincio Wonen (HVW) nou precies en wie zijn wij?

Wij zijn een club vrijwilligers die de belangen behartigd van alle huurders van Vincio Wonen. Nou vraagt u zich af waar de HVW betrokken bij is en waar ze over meepraten en beslissen.

Een greep uit ons takenpakket.

De HVW heeft op het gebied van huisvesting recht op informatie, overleg en advies, zoals over het slopen van woningen, de huurprijzen, het onderhoud en beheer, het huurbeleid, het servicekostenpakket, fusies, nieuwbouw en groot-onderhoudsplannen, aan- en verkoopbeleid in de buurt en over huisvesting van ouderen, gehandicapten en personen die zorg nodig hebben. Dit is een greep uit het takenpakket van de HVW.

Met wie praat de HVW nou eigenlijk.

Onze eerste gesprekspartner is natuurlijk Vincio Wonen en haar Raad van Commissarissen. En nu met de huidige energiecrises praten wij ook met onze gesprekspartners over eventuele aanpassingen aan uw woningen en het lange termijnbeleid van verduurzaming. Overleg met de gemeente en de verantwoordelijke wethouder(s) en ambtenaren over de huidige energiecrises en woningnood het opstellen en vastleggen van prestatieafspraken hoort hier ook bij. 

De woningnood is momenteel ook een groot probleem. Om die reden is sinds kort ook de provincie een gesprekspartner van de HVW waar het landelijk beleid van onze regering besproken wordt.  

De doelstellingen en plannen die door de regering gemaakt worden op het gebied van huisvesting is een behoorlijke uitdaging. De provincie wordt gevraagd deze te gaan uitvoeren met gemeente en woningcoöperaties. En dit in een tijd zoals u allen weet niet echt makkelijk is. Ook voor de HVW en Vincio Wonen is dit een enorme uitdaging.   

Doelstelling van de HVW.    

De HVW probeert bij te dragen aan een passende en goede dienstverlening tussen huurder en Vincio Wonen. Een goed woningbeheer is daarom van groot belang. Ons doel is dan ook om een goede balans tussen huurder en verhuurder te vinden waarbij de kwaliteit/prijsverhouding van uw woning voorop staat. Wij proberen dit te waarborgen al dan niet te verbeteren. Maar ook de omgeving waarin wij allen in leven  mag hier niet vergeten worden. De buurt waar u woont, uw kinderen spelen en waar onze ouderen genieten mag niet vergeten worden.  

De rol van u als huurder.

Voor al de partijen wat ik u heb benoemd zijn we een gelijkwaardige gesprekspartner waar serieus overleg mee moet worden gepleegd en ook rekening mee moet worden gehouden in besluitvormingen.

Maar u als huurder heeft in dit hele proces eigenlijk de grootste inbreng. Zonder uw inbreng kan de HVW niet veel. De signalen wat wij van u als huurders van Vincio Wonen krijgen en mogen ontvangen is onze voedingsbodem om in overleg te gaan met Vincio Wonen of andere instanties. De HVW vraagt u dan ook om dit te blijven doen.

Ik hoop dat ik u een inkijk heb kunnen geven wat de vrijwilligers van de HVW doen en proberen te bereiken voor u als huurder van Vincio Wonen. Ik moet u eerlijkheidshalve bekennen dat het niet altijd lukt maar we blijven onze best doen voor u en uw woningen en de leefomgeving waar u samen met uw buren in leeft.

Meld via onze website of algemeen telefoonnummer uw ideeën, klachten of andere zaken die betrekking hebben tot het verbeteren of veranderen van uw leef genot kunnen leiden.

www.huurdersbelangenvinciowonen.nl

Via info@huurdersbelangenvinciowonen.nl  kunt u ons bereiken,.of bel met 045-2123910 en een van de bestuursleden zal u dan te woord staan.

Hartelijk dank,

Ludy Derey

Voorzitter Huurdersbelangen Vincio Wonen.

Agenda

Er zijn nog geen berichten.

Laatste nieuws

Ramen wassen

Geschreven op

Vandaag is een heuglijke dag voor de bewoners van de Br.Aloysiusstraat. Na jarenlang getouwtrek door de Huurdersbelangen Vereniging en bewoners is het dan eindelijk gelukt.