Waarom bestaat Huurdersbelangen Vincio Wonen?

We zijn de huurdersbelangenorganisatie van woningstichting Vincio Wonen. Wij zijn een groep huurders, die opkomt voor de belangen van huurders van de woningstichting.

Dat doen we niet alleen bij Vincio Wonen maar ook bij de gemeente. Voor beide organisaties zijn we een gelijkwaardige gesprekspartner waarmee serieus overleg moet worden gepleegd. De basis waarop wij werken is te vinden in de woningwet 2015 en in de Wet op het overleg huurders verhuurder (Wohv)

Huurdersbelangen Vincio Wonen draagt bij aan een passende dienstverlening, een goed woningbeheer en een goede verhouding tussen de hoogte van de huur en de kwaliteit van de woning in een fijne woonomgeving. De inbreng van Huurdersbelangen Vincio Wonen zorgt ervoor dat Vincio Wonen beter kan inspelen op de wensen van de huurders.

Huurdersbelangen Vincio Wonen kan dit niet alleen, maar heeft daarbij hulp nodig van alle huurders. 

Agenda

Er zijn nog geen berichten.

Laatste Nieuws

Wijkbeheer Vincio Wonen

Geschreven op

In alle complexen is de info over wijkbeheerders weggehaald. Dit omdat er niet meer met vaste wijkbeheerders per wijk gewerkt wordt.Alle wijkbeheerders zijn samen verantwoordelijk voor het hele bezit....

Huurdersbijeenkomsten

Geschreven op

Wij zijn op 6 november 2018 begonnen met het houden van huurdersbijeenkomsten. De eerste werd gehouden in wijk 6, De Dem. Een druk bezochte middag waar we als huurdersbelangenorganisatie in gesprek zijn...

Ontevredenheid schoonmaakwerk Balanz

Geschreven op

Veel huurders zijn niet tevreden zijn over de kwaliteit van het schoonmaken van de algemene ruimten door Balanz Facilitair. Enige tijd geleden heeft De Voorzorg aan alle betrokken huurders een brief gestuurd...