Beste bewoners van de Dem.

Laat ik mij nogmaals even aan u voorstellen.Ik ben Nico van den Bosch, voorzi tter van de BCD. Samen met 10 andere gemotiveerde bewoners hebben wij in samenwerking met de Huurdersbelangen Vincio Wonen (HVW) een bewonerscommissie opgericht om het verduurzaming en renovatieproject “De Dem” van Vincio Wonen te begeleiden samen met de HVW. De HVW heeft haar internetsite ter beschikking gesteld om u te informeren over ontwikkelingen, beknopte verslagen te plaatsen en de voortgang van het project bekend te maken aan u.

Tevens kunt u uw vragen en op of aanmerkingen sturen naar het infoadres van de HVW info@huurdersbelangenvinciowonen.nl  Zij zullen dan zorgen dat uw vragen en opmerkingen bij ons terecht komen.            

 Eerste overleg en het doel hiervan.                                                                                               Wij hebben op 24-07-2023 in de Butting-Inn ons eerste kennismakingsoverleg gehad samen met de HVW en Vincio Wonen.                                                                                                                                                                                                                                                                                          Enerverende hoopvolle avond                                                                                                            In dit overleg die avond is beknopt gesproken hoe wij de komende jaren met elkaar gaan communiceren, de doelen en verwachtingen naar elkaar toe en hoe wij dit naar jullie als bewoners gaan overbrengen. Onderling is de intentie uitgesproken om dit op een respectvolle, eerlijke en constructieve manier te gaan doen.  Als voorzitter van deze club mensen kan ik u vertellen dat wij een positief gevoel aan dit overgehouden. .                                                                                            Vincio Wonen heeft de belofte uitgesproken om ons op tijd te voorzien van de juiste informatie en documenten zodat wij als BCD ons werk kunnen gaan doen. Het eerste document wat wij op korte termijn mogen verwachten is het “Renovatieplan”.                                                                                Overlegmomenten en Bewonersavonden                                                                                           Op gezette tijden zullen er overleggen plaatsvinden tussen Vincio Wonen en de BCD en waar nodig is ook met de bouwonderneming die de werkzaamheden gaat uitvoeren. Alle overleggen, activiteiten en bewonersavonden die wij gaan plannen in de nabije toekomst wordt mogelijk gemaakt en gefaciliteerd  door de Huurdersbelangen Vincio Wonen (HVW). Zij zullen ons door het hele project heen steunen en adviseren . Ook de HVW zal op gezette tijden en waar nodig is door de BCD worden uitgenodigd om aan te schuiven in de overleggen met Vincio Wonen en eventueel met de bouwonderneming. 

Beste medebewoners, Dit was het voor even, maak gebruik van de mogelijkheid om vragen te stellen.

Met de vriendelijke groeten van de gehele bewonerscommissie de Dem (BCD)

 

 

 

Hallo Bewoners,

Mogen wij ons even voorstellen,

Wij zijn de leden van de bewonerscommissie, " de Dem "

Ons doel is de belangen te behartigen van de bewoners van de Dem bij Vlncio Wonen.

Er staat ons een grote klus te wachten

De verduurzaming van de woningen van de Dem

Wij zullen dat nauwgezet volgen en in gesprekken met Vlncio Wonen zorgen dat jullie belangen onder de aandacht blijven.

Daarvoor hebben wij jullie hulp nodig.

Graag vernemen wij wat er speelt onder de bewoners.

Wat zijn de problemen, de grieven, de vragen, suggesties etc... Al dit hadden we graag geweten.

Er zal een bewonersavond voor jullie georganiseerd worden in september in de Butting Inn. De datum zal jullie nog worden meegedeeld.

We verwachten een grote opkomst, het gaat om jullie huis en jullie woongenot.

Mochten jullie tussentijds vragen hebben dan kunnen jullie terecht bij de volgende personen,

Voorzitter, Nico van den Bosch 0620456393

Secretaresse, Chantal van den Berg 0619091419

Secretaresse, Pascale Jacobs 0628474374cxv

Agenda

Er zijn nog geen berichten.

Laatste nieuws

Bibliotheekabonnement cadeau voor 65+'ers

Geschreven op

Vanaf 1 oktober krijgen alle inwoners van Heerlen van 65 jaar en ouder, van de gemeente een abonnement op de Bibliotheek. Het gaat om een volwaardig abonnement met mogelijkheden als boeken lenen, gebruik...