Wie zijn wij

Beste huurders.

Mag ik even uw aandacht!

Zoals u weet heeft Vincio Wonen ook een huurdersbelangen organisatie.

Huurdersbelangen Vincio Wonen ( HVW) .

Huurdersbelangen Vincio Wonen ( HVW)  en Vincio Wonen hechten er belang aan dat huurders meedenken over plannen in de wijk en over het beleid. De HVW  behartigt de belangen van alle huurders van Vincio Wonen.

Te weinig leden.

De HVW heeft momenteel te weinig leden.

Daarom heeft de HVW in goed overleg samen met Vincio Wonen  besloten om onze communicatiemiddelen te combineren  voor het werven van nieuwe leden. U moet dan denken aan de website van de HVW en Vincio Wonen. Maar ook het woonblad van Vincio Wonen.

Wat doet de HVW.

De HVW denkt actief mee over de beleidsplannen van Vincio Wonen. De onderwerpen  zijn bijvoorbeeld onderhoud en renovaties van woningen, betaalbare huren, duurzaamheid en de jaarlijkse huurverhoging, het bijwonen van presentaties van prestatieafspraken, overleg met gemeente, provincie en woonbond. En in de toekomst zullen er huurdersbijeenkomsten georganiseerd worden.

Hoe doet de HVW dit invullen.

De HVW en Vincio Wonen overleggen minimaal  4 keer per jaar. Daarnaast doet de HVW maandelijks zelf overleggen waar agenda en beleidsonderwerpen worden besproken. 

Binnen de HVW dragen de bestuursleden de geluiden en ideeën aan van andere huurders om een agenda samen te stellen voor het overleg met Vincio Wonen.

Nieuw lid.

Wilt u invloed uitoefenen op het beleid van Vincio Wonen en er voor zorgen dat de stem van u en uw medebewoners gehoord wordt? En huurt u op dit moment bij Vincio Wonen? Neem dan contact op met de HVW. Wij verwelkomen u graag als nieuw lid!

U kunt ons benaderen via onderstaande contactgegevens.

Wij zullen u zo spoedig mogelijk benaderen.

Alvast bedankt en  misschien tot gauw.

 info@huurdersbelangenvinciowonen.nl

Telefoon: 045-2123910

Agenda

Er zijn nog geen berichten.

Laatste nieuws

Bibliotheekabonnement cadeau voor 65+'ers

Geschreven op

Vanaf 1 oktober krijgen alle inwoners van Heerlen van 65 jaar en ouder, van de gemeente een abonnement op de Bibliotheek. Het gaat om een volwaardig abonnement met mogelijkheden als boeken lenen, gebruik...