Wie zijn wij

Samenstelling bestuur Huurdersbelangen Vincio Wonen ( HVW) .

Voorzitter/secretariaat: Dhr.Ludy Derey

Vicevoorzitter/penningmeester: Dhr.Chris van der Steen

Bestuurslid en ondersteuning secretariaat : Mw.Truus Gehlen-Vrolyk

Wat doet de HVW.

De HVW denkt actief mee over de beleidsplannen van Vincio Wonen. De onderwerpen  zijn bijvoorbeeld onderhoud en renovaties van woningen, betaalbare huren, duurzaamheid en de jaarlijkse huurverhoging, het bijwonen van presentaties van prestatieafspraken, overleg met gemeente, provincie en woonbond. En in de toekomst zullen er huurdersbijeenkomsten georganiseerd worden.

Hoe doet de HVW dit invullen.

De HVW en Vincio Wonen overleggen minimaal  4 keer per jaar. Daarnaast doet de HVW wekelijks zelf overleggen waar agenda en beleidsonderwerpen worden besproken. 

Binnen de HVW dragen de bestuursleden de geluiden en ideeën aan van huurders en bewonerscommissies om een agenda samen te stellen voor het overleg met Vincio Wonen.

 info@huurdersbelangenvinciowonen.nl

Telefoon: 045-2123910

Agenda

Er zijn nog geen berichten.

Laatste nieuws

Ramen wassen

Geschreven op

Vandaag is een heuglijke dag voor de bewoners van de Br.Aloysiusstraat. Na jarenlang getouwtrek door de Huurdersbelangen Vereniging en bewoners is het dan eindelijk gelukt.