Waarom bestaat Huurdersbelangen Vincio Wonen?

We zijn de huurdersbelangenorganisatie van woningstichting Vincio Wonen. Wij zijn een groep huurders, die opkomt voor de belangen van huurders van de woningstichting.

Dat doen we niet alleen bij Vincio Wonen maar ook bij de gemeente. Voor beide organisaties zijn we een gelijkwaardige gesprekspartner waarmee serieus overleg moet worden gepleegd. De basis waarop wij werken is te vinden in de woningwet 2015 en in de Wet op het overleg huurders verhuurder (Wohv)

Huurdersbelangen Vincio Wonen draagt bij aan een passende dienstverlening, een goed woningbeheer en een goede verhouding tussen de hoogte van de huur en de kwaliteit van de woning in een fijne woonomgeving. De inbreng van Huurdersbelangen Vincio Wonen zorgt ervoor dat Vincio Wonen beter kan inspelen op de wensen van de huurders.

Huurdersbelangen Vincio Wonen kan dit niet alleen, maar heeft daarbij hulp nodig van alle huurders. 

Agenda

Er zijn nog geen berichten.

Laatste Nieuws

Parkstadgemeenten ondersteunen inwoners met gratis energieadvies en €250,-aan energiebesparende maatregelen ieadvies en

Geschreven op

.De Parkstadgemeenten, onder aanvoering van Heerlen, gaan inwoners die recht hebben op de energietoeslag ondersteunen bij het besparen op de stijgende energiekosten. Zij krijgen een gratis energiebespaarcoach...

Voorgestelde huurverhoging 2022

Geschreven op

Beste Huurders, Zoals elk jaar onderhandelt Huurdersbelangen Vincio Wonen (HVW) namens alle huurders met de directeur-bestuurder van Vincio Wonen over de voorgenomen huurverhoging. Het voorstel van Vincio...

Wijkbeheer Vincio Wonen

Geschreven op

In alle complexen is de info over wijkbeheerders weggehaald. Dit omdat er niet meer met vaste wijkbeheerders per wijk gewerkt wordt.Alle wijkbeheerders zijn samen verantwoordelijk voor het hele bezit....