Bestuursfunctie

Huurdersbelangen Vincio Wonen zit na een nieuwe start in 2018 boordevol plannen en zet zich in om samen met gemeente en Vincio Wonen goede afspraken te maken over de belangrijke thema’s. Om dat goed te kunnen doen, zijn we op zoek naar uitbreiding van het bestuur.

We zoeken een enthousiaste Secretaris en andere nieuwe bestuursleden en meedenkers en –doeners die zich hiervoor willen inzetten. 

Wij willen graag minimaal drie nieuwe bestuursleden, het liefst uit de wijken 1, 4 en wijk 5 (voor wijkindeling zie het tabblad contact), die samen met ons willen opkomen voor de belangen van alle huurders van Vincio Wonen. Het is een serieuze opgave die wij op een leuke manier willen invullen. Als je wilt meedenken, meepraten en meedoen, dan beiden wij een sfeervol team en aantrekkelijke faciliteiten. Ook voor de andere wijken zoeken wij nog bestuursleden. In totaal mogen 10 bestuursleden aantreden met een maximum van twee bestuurleden per wijk. Familieleden van huidige bestuurders en medewerkers van Vincio Wonen zijn uitgesloten als kandidaat.

De secretaris
Wij denken dat de volgende taken bij het werk van de secretaris horen: brieven en stukken schrijven en beheren, het agenderen en notuleren van de vergaderingen, het verzorgen van het jaarverslag, etc.In onze ogen is een secretaris nauwgezet, initiatiefrijk, taalvaardig en communicatief. Wij gaan ervan uit dat het werk ongeveer 7 uur per week kost.

Het bestuur gaat aan de slag met:

  • Het werken aan meer en beter contact met de huurders;
  • Het werken aan versterking van de eigen organisatie;
  • Het (verder) ontwikkelen van een visie op o.a. betaalbaarheid, verduurzaming en het formuleren van de inzet voor het maken van prestatieafspraken op gemeentelijk niveau;
  • Het overleggen met De Voorzorg om goede afspraken te maken over alle denkbare onderwerpen. Natuurlijk is de huurprijs ook een belangrijk jaarlijks terugkerend onderwerp;
  • Het ontwikkelen van een netwerk van meedenkers en –doeners die we willen raadplegen bij belangrijke zaken en die af en toe de handen uit de mouwen willen steken.

Wij bieden:

  • Scholing op volkshuisvestelijk gebied;
  • Voor bestuursleden een vrijwilligersvergoeding; voor meedenkers en –doeners een onkostenvergoeding;
  • Een leuk team van gemotiveerde bestuursleden;
  • Ontmoetingen met interessante gesprekspartners als wethouders en ambtenaren van de gemeente, bestuur en medewerkers van Vincio Wonen, collega bestuurders van huurdersorganisaties en deskundigen van de Woonbond.
  • Deelname aan themadagen en overleggen die te maken hebben met de kwaliteit van uw woning en woonomgeving.

Is je interesse gewekt?
Ben je huurder van De Voorzorg en voel je je betrokken bij het huurderswerk, heb je doorzettingsvermogen en heb je goede en positieve ideeën, neem dan vooral contact met ons op en stuur een e-mail met je contactgegevens naar sohvdaenen@gmail.com of bel mij op 045-5234310. Ik nodig je dan uit voor een kennismaking. 

Wij, huurders van Vincio Wonen, verdienen het om goed te worden vertegenwoordigd. 

Hopelijk tot gauw, 

Nicole Daenen
Voorzitter en bestuurslid van wijk 2

Agenda

Er zijn nog geen berichten.

Laatste nieuws

Voorgestelde huurverhoging 2022

Geschreven op

Beste Huurders, Zoals elk jaar onderhandelt Huurdersbelangen Vincio Wonen (HVW) namens alle huurders met de directeur-bestuurder van Vincio Wonen over de voorgenomen huurverhoging. Het voorstel van Vincio...