Reactie HVW op huurprijsbeleid Vincio Wonen

Beste huurders van Vincio Wonen.

De HVW wil u kort meenemen in het tot stand komen van de huurverhoging 2024.

Dit jaar heeft Vincio Wonen wederom besloten om de richtlijnen van de overheid in Den Haag over te nemen wat betreft de huurverhoging. Voor vele bewoners onder u is dit een bittere pil en met name de bewoners met slechte energie labels.  

Ondanks vele overleggen met Vincio Wonen over de huurverhoging bleven er bij de HVW teveel vragen onbeantwoord om een positief advies te geven over het huurbeleid 2024 en de daaraan verbonden huurverhoging van 5,3%.

Wij begrijpen maar al te goed dat Vincio Wonen voor grote financiële uitdagingen staat, maar de HVW is wel van mening dat het draagvlak onder bewoners wordt ondermijnt door deze hoge huurverhoging door te zetten. De HVW heeft dan ook van begin af aan ingezet op een lagere huurverhoging om het draagvlak bij bewoners te behouden, helaas is Vincio Wonen hierin niet meegegaan.

Daarom heeft de HVW negatief geadviseerd om de huurverhoging van 5,3 % in 2024 door te zetten.Ik kan u verzekeren dat de HVW nu al bezig is met het huurbeleid van 2025 en het ter discussie stellen van de slechte energie labels.

Nou zult u zich afvragen waarom wij nu pas met een reactie komen.

Omdat in de huurkrant van Vincio Wonen geen woord wordt gespendeerd aan het negatief advies van de HVW, zou er een uitleg komen over dit advies van de HVW  op de site van Vincio Wonen. Vincio Wonen heeft hier achteraf van afgezien, daarom vonden wij het nodig om alsnog uitleg te geven over het tot stand komen van het negatief advies op onze eigen site.

Tot slot wil ik u allen het volgende mededelen, de HVW gaat u in de toekomst meenemen in de adviezen die ze uitbrengt over beleidsstukken die Vincio Wonen aan haar voorlegt, wij zullen die deels of helemaal gaan publiceren op onze site.

Dus, hou onze site goed in de gaten……….

Met vriendelijke groet en een fijne zomer toegewenst,

Ludy Derey.

Voorzitter HVW.

Heeft u verder nog vragen over de huurverhoging en het tot stand komen ervan, dan kunt u contact opnemen met Vincio Wonen.

Naar het overzicht

Agenda

Er zijn nog geen berichten.

Laatste nieuws

Reactie HVW op huurprijsbeleid Vincio Wonen

Geschreven op

Beste huurders van Vincio Wonen. De HVW wil u kort meenemen in het tot stand komen van de huurverhoging 2024. Dit jaar heeft Vincio Wonen wederom besloten om de richtlijnen van de overheid in Den Haag...